Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Produktioner

Forskare möter Filmare har ett drygt 10-tal egna produktioner och utöver det flera olika projekt som biträdande i form av stöd, support, det kan även vara som hjälp vid ansökningar för medel.

Aktuella produktioner

 

 • "Möjlighet att leva som andra…också på äldre dar".  
  Den svenska funktionshinderpolitikens mål är att samhället ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att ”leva som andra”. Det målet gäller emellertid inte för den som fyllt 65 år. Filmen visar att äldre som har omfattande funktionsnedsättningar också skulle kunna leva ett liv som andra pensionärer – om de fick ett tillräckligt bra stöd. Därför måste lagstiftningen uppdateras så att också äldre med funktionsnedsättningar kan få möjlighet att ”leva som andra”. Producerad i samarbete med Socialhögskolan vid Lunds universitet. 

Tidigare produktioner

 • ”A day in our lives, 50 years from now”. 5 unga filmare ger sin syn på framtidens samhälle.
 •  ”Den nya biologin”. 2 x 1 tim för Vetenskapsrådet och Vetenskapens värld, SVT. Producent Folke Rydén. Mycket populär i undervisningssammanhang.   Ett antal 10 min produktioner för Vetenskapslandet i Universitets-TV.
 • ”Datasäkerhet” 2 x 30 min för UR. Används flitigt i skolorna
 • ”Etik i vården”. 50 min för Vårdalstiftelsen. Producent Helene Grankvist.
 • ”Sol, vind och vatten”, en 44 min film om framtidens energisystem i samarbete med bl a IIIEE, Internationella Miljöinstitutet i Lund, och Energimyndigheten. Visades i TV4 sept 2009. Används i stor utsträckning i skolornas undervisning.
 • ”Bli Nätsmart – sanningar och myter om internetsäkerhet”. 44 min. Producerad i samarbete med MSB, PTS, Telia-Sonera, Symantec, F-secure och Kaspersky. Visades i TV4 juni 2010 och ingår i skolundervisningen.
 • ”Gröna korridorer”, en film om trafiklogistik och hur man får snabba leveranser, ”just-in-time”, med mindre CO2-utsläpp. Gjord på uppdrag av Näringsdepartementet/Logstikforum i samarbete med 
bl a Chalmers, KTH. Visad ett antal gånger på TV4. 

 • "just in time", med mindre CO2-utsläpp. Gjord på uppdrag av Näringsdepartementet/Logstikforum i samarbetet med bl.a. Charlmers och KTH. Visad ett antal gånger på TV4.

Se en kortfilm över tidigare produktioner:

 

Övriga arrangemang   

Filmfestivalen ”Living Europe – the Nature and Science Film Festival” på Dunkers kulturhus i Helsingborg 2003 i samarbete med bl a SVT.     

”Hållbara städer”, en film om stadsbyggnadslogistik. Skall visa möjligheterna till energismart byggande och trafiklösningar med bättre boendemiljö. I samarbete med IIIEE, Chalmers, KTH, Stockholms Stad m fl. Sändes i TV4 hösten 2014.