Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och säkerhet

Nedanstående föreskrifter har programansvarig lärare, studierektor och medarbetare vid Media Evolution kommit överens om den 12 mars, 2024. Om du har några frågor kan du alltid kontakta någon av lärarna eller studierektor.

Lokala föreskrifter på Media Evolution

– Samtliga studenter ska få en tydlig introduktion om arbetsmiljö. Den ska inkludera var återsamlingsplatsen vid utrymning är belägen och hur studenterna ska agera vid eventuell brand eller utrymning, samt vart studenterna ska vända sig i händelse av exempelvis ett tillbud. 

– Vid en nödsituation som till exempel brand är det Media Evolution som är ansvariga för att lokalerna töms. Journalistutbildningens medarbetare är ansvariga för att studenter vet hur de ska ta sig ut och till återsamlingsplatsen utanför SVT-huset.

– Vid en nödsituation då till exempel en individ beter sig hotfullt, där omständigheterna kräver att vi skalar av husets olika områden är det Media Evolution som är ansvariga för att området stängs ned och att vi har en nödutgång tillgänglig. 

– Fastighetsägaren Wihlborgs, tillsammans med Media Evolution, gör regelbundna brandskyddsronder med återrapportering till arbetsmiljöansvariga vid Journalistutbildningen.

– Prefekten ansvarar för att skyddsrond genomförs på Media Evolution tillsammans med KOM:s skyddsombud.

Ring alltid 112 i en nödsituation

Vid akuta händelser ska du alltid ringa SOS Alarm: 112.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson. Det kan exempelvis röra sig om iakttagelser, inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.