Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Journalistutbildningen – så här går det till

Under din studietid vid Journalistutbildningen ges du möjlighet att utveckla olika delar av journalistiken under fyra händelserika terminer. 

Journaliststudenter
Foto: Johan Bävman

Flera av lärarna och de återkommande föreläsarna som undervisar på kandidatprogrammet i journalistik är yrkesverksamma journalister som, förutom att undervisa, arbetar inom dagstidningsbranschen och public service. Många av lärarna arbetar också som frilansjournalister och har erfarenhet av att driva egna journalistiska projekt samt sälja in idéer och reportage till tidningsredaktioner. Flera av lärarna forskar också inom frågor som har direkt relevans för journalistikens fortsatta utveckling, utifrån perspektiv som hämtas från samhällsvetenskap och humaniora.

Redaktionellt arbete

Sedan många år utbildas och arbetar journaliststudenterna utifrån en redaktion där digitala arbetsmetoder och tillvägagångssätt är lika närvarande som diskussioner om medieetik samt genus- och mångfaldsperspektiv. Att arbeta på en redaktion innebär att du som student arbetar nära dina kurskamrater och lärare för att utveckla dina färdigheter. Det betyder också att du redan under studietiden förbereds på ett omväxlande yrke där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Under programmets gång kommer du bland annat att få lära dig att producera journalistiskt material inom en rad olika genrer, såsom nyhetsartiklar, krönikor, opinionsjournalistik och fördjupande reportage. Du kommer också lära dig att producera videoinslag, redigera en dagstidning för print och webb, samt arbeta mot olika publiceringskanaler.

Undersökande journalistik

I slutet av andra terminen genomför vi årligen ett projekt under delkursen ”Journalistisk granskning” där vi tillsammans med andra samhällsaktörer undersöker ett gemensamt tema utifrån olika journalistiska frågeställningar med hjälp av verktyg från grävande journalistik. Tidigare år har studenter bland annat undersökt bostadspolitik, gräns- och ID-kontrollerna vid Öresundsbron samt arbetat med valbevakning inför valet 2018 och EU-valet 2019. Förutom att arbeta redaktionellt, lär du dig också att driva ett projekt och arbeta efter uppsatta projektmål.

Berättande journalistik

Den tredje terminen inleds med ett reportagearbete där du som student får omsätta alla dina inhämtade kunskaper i ett reportage som publiceras på en digital plattform. Varje år passar många av våra studenter på att arbeta från andra länder med reportageidéer som de – tillsammans med lärarna – utvecklat under programmets gång. Många av reportagen har publicerats i några av landets större tidningar efteråt, vilket också gett studenter möjligheten att inleda sin karriär som frilansjournalister redan under programmets gång.

Praktiktermin

Den fjärde, och frivilliga, terminen är en praktiktermin där du med handledning och stöd från lärarna ges möjlighet att genomföra en yrkespraktik på en redaktionell arbetsplats i Sverige, eller utomlands. Praktikkurserna ges både under vår- och hösttermin och är 15 eller 30 hp, allt för att göra det möjligt för dig att uppfylla dina önskemål och drömmar.

Läs mer: