Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historik om Forskare möter Filmare

Grundarna

Forskare möter Filmare startades 2001 av Jan Skogström, passionerad filmare, och Bengt Orhall, tidigare filmlaboratorie-VD och ömmande för unga filmare, på ideell basis som ett projekt för att samla unga filmare och forskare kring gemensamma idéer. FmF fick så småningom kontakt med professorerna Håkan Hydén, Rättssociologi i Lund, och Peter Sylwan, College of Communication i Helsingborg, samt civilingenjör Henrik Pålsson, forskningsledare på Ericsson Consumer Lab i Lund. Dessa blev intresserade av FmF och blev intresserade av att stödja projektet. Efter att ha producerat några kortfilmer på temat ”A Day in Our Lives – 50 Years from Now”, som blev visade på flera filmfestivaler och vid seminarier med forskare och filmare, fann FmF ett stort intresse bland framfor allt forskare och vetenskapsmän att utvidga verksamheten till större filmprojekt, där forskarna kunde få hjälp att få ut sina rön till allmänhet och kollegor på ett gestaltande sätt.

Föreningen

Efter ett seminarium på Campus i Helsingborg i maj år 2001 bildades formellt den ideella föreningen FmF, som registrerades och bjöd in medlemmar. Föreningen hade sitt säte på Lunds universitets Campus i Helsingborg och till den första styrelsen valdes de fem ”grundarna”. FmF inbjöds i april 2003 till Vetenskapsfestivalen i Göteborg, där seminarier hölls kring ett antal tänkbara filmtemata; ”Hjärtat och själen bor i hjärnan” med professor Lars Olson, KI, som drivande kraft, ”Energin, en ändlig eller oändlig resurs”, med professor Bengt Kasemo, Chalmers och IVA, ”Stamceller”, med professor Lars Hamberger och ”Sörgården, det nya produktionslandskapet”, med professorerna Margareta Ihse och Per Angelstam. 

Produktionerna

Under våren 2003 var FmF exekutiv producent för två filmer om genteknik, ”Det gäller livet”, regisserade av Folke Rydén för Vetenskapsrådet. Dessa visades i september i SVT och har blivit mycket populära i undervisningssammanhang.

Under december 2003 var FmF medproducent till ”Living Europe – the Nature and science Film festival in Helsingborg”.

I maj 2004 deltog FmF i Vetenskapsfestivalen i Göteborg med ett seminarium betitlat ”Livets uppkomst och jordens undergång – vem gör filmen om den största berättelsen någonsin?”

2006 producerade FmF två halvtimmesfilmer för UR om Datasäkerhet, program som setts av över en miljon tittare och flitigt används i dataundervisning.

2007 lämnade FmF bidrag till filmen ”Konsten att vara människa”.

2009 producerade FmF filmen ”Sol, vind och vatten”- ett program om framtidens energisystem, för TV4 med Sven Irving som producent i samarbete med Internationella Miljöinstitutet i Lund och Energimyndigheten.

Under 2010 producerade vi ett program med arbetstiteln ”Bli Nätsmart”- sanningar och myter om internetsäkerhet, som sändes i TV4 i mars med Tacoma Media som produktionsbolag och i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, MSB m fl. 

I maj 2011 visades vår produktion, ”Gröna Korridorer” i TV4. Filmen är ett samarbete med Näringsdepartementets Logistikcentrum, Chalmers m.fl. Produktionsbolag var Tacoma Media. 

Vår senaste produktion är ”Hållbara städer – där människor vill leva och bo”, inriktad på infrastrukturutveckling i stadsmiljö med betoning på de senaste rönen för ett miljövänligt och energisnålt boende utan att behöva göra stora uppoffringar i levernet. Arbetet sker i samarbete med bl a Stockholms Stad och SL och med bidrag från Trafikverkets stöd till ideella föreningar. Filmen visades i TV4 s kanaler i augusti 2012. 

Plattformen är idag införlivad i Lunds universitet och är en del av ämnet journalistik vid Institutionen för kommunikation och medier. Flera nya produktioner planeras.

Har du frågor om Forskare möter filmare? Kontakta föreståndaren andreas [dot] mattsson [at] kom [dot] lu [dot] se (Andreas Mattsson).