Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sara

Sara Santesson

Universitetsadjunkt

Sara

Att införa skriftliga betygskriterier : en pedagogisk satsning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

Författare

 • Johanna Bergqvist
 • Katarina Mårtensson
 • Sara Santesson

Summary, in Swedish

Att implementera ett övergripande policybeslut i en kunskapsintensiv organisation är komplext, mångfacetterat och långtifrån enkelt (Senge 2006; Trowler 2005). Ämnestraditioner och olika lokala akademiska mikrokulturer (Roxå & Mårtensson 2015) påverkar hur organisationens beslut tas emot, tolkas, och omsätts i praktik. HT-fakulteterna vid Lunds universitet har sjösatt ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt med syfte att alla fakulteternas kurser ska ha skriftliga betygskriterier. Skriftliga betygskriterier är emellertid inte till mycket glädje för varken studenter eller lärare om de är ogenomtänkta eller bara hamnar i skrivbordslådan (Bergqvist 2015; O’Donovan et al. 2006). För att undvika det har lyhördhet gentemot fakulteternas undervisande personal varit viktig, liksom att ta till vara deras erfarenheter, inte minst vid skrivandet av en vetenskapligt underbyggd handbok (Bergqvist 2015). Riktlinjer som tagits fram har eftersträvats att vara så smidiga och praxisnära som möjligt. Tid har getts för det hela att ta form, landa och så småningom implementeras vid institutionerna. Implementeringsfasen har nu inletts och löper 2017 ut. I detta papper vill vi dela med oss av våra tankar och erfarenheter kring pedagogiska och strukturella beaktanden i samband med genomförandet av ett stort högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Lunds universitet, och om att göra detta med utgångspunkt i den lokala undervisningskulturen.

Avdelning/ar

 • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Retorik
 • Institutionen för kommunikation och medier

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

 • Other Humanities not elsewhere specified
 • Educational Sciences

Nyckelord

 • Betyg
 • Pedagogik

Conference name

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2015

Conference date

2015-11-26 - 2015-11-26

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published