Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sara

Sara Santesson

Universitetsadjunkt

Sara

Imitatio som pedagogisk princip

Författare

 • Sara Santesson
 • Anders Sigrell

Redaktör

 • Alexander Maurits
 • Katarina Mårtensson

Summary, in Swedish

Från det vi föds är vi inställda på att lära. Vi iakttar människorna som omger oss och gör som de; vi lär oss tala, samspela, kommunicera. Vi lär genom att imitera. Drivkraften att lära genom efterbildning är något vi använder i retorikundervisningen; våra studenter utvecklar sina egna färdigheter i tal, skrift, läsning och lyssning genom att studera goda exempel och efterbilda dem. Principen kallas imitatio. I retorikämnet är den en naturlig del av lärandet, men vi vill tro att principen kan användas i alla universitetsutbildningar där målet är att göra studenterna till bättre skribenter och kommunikatörer.
Imitatio är en didaktisk metod som användes i retorikskolorna under antiken, och som vi nu blåser liv i. Imitatio som undervisningsmetod har kritiserats och sagts leda till passiv efterapning. Vi vill visa hur efterbildningsprocessen tvärt om kan stimulera studenternas analytiska förmåga, sporra dem att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckla sin egen stil. Vi har i vår undervisning inspirerats bl.a. av de metoder för studentdriven imitatio som utvecklats vid Köpenhamns universitet. Det är en mycket handfast metod som kan användas för att reflektera över hur vi konkret kan använda vårt läsande för vårt eget skrivande.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kommunikation och medier

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Sidor

13-23

Publikation/Tidskrift/Serie

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning : Proceedings från Humanistiska och Teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Förlag

Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

Ämne

 • Media and Communications
 • Educational Sciences

Nyckelord

 • retorik
 • pedagogik
 • didaktik
 • högskolepedagogik
 • skrivträning
 • imitatio
 • skrivande

Conference name

Pedagogisk inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare 2014

Conference date

2014-09-19 - 2014-09-19

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-88473-16-5
 • ISBN: 978-91-88473-15-8