Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ulrika Holgersson

Ulrika Holgersson

Ulrika Holgersson

Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Redaktör

  • Ulrika Holgersson
  • Lena Wängnerud

Summary, in Swedish

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag.

Avdelning/ar

  • Mediehistoria

Publiceringsår

2018-12-17

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Makadam förlag

Ämne

  • History
  • Political Science

Nyckelord

  • Rösträtt
  • demokratijubileum

Status

Published

Projekt

  • Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789170612688