Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för journalistik.lu.se

Journalistutbildningen vid Lunds universitet står bakom den här delen av LU:s webbsajt. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-post nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del videoklipp som finns på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen saknar textning.
     
  • Det förekommer länkar till ett antal PDF-dokument som inte följer riktlinjer för tillgängliga PDF-dokument.
     
  • Vissa bilder kan sakna förklarande texter, detta jobbar vi med kontinuerligt för att förbättra.
     
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur.

Ovanstående brister arbetar vi på att korrigera.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit sakkunniga tillgänglighetsgranska delar av webbplatsen med avseende på teknik, pedagogik och innehåll, och använder granskningsrapporten som underlag för löpande förbättringar på webbplatsen.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 17 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 januari 2021.