Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sima Hosseini

Reportageresa Island

Höstterminen 2019 åkte studenten Sima Hosseini med ett expressmobilitetsstipendium till Island för att samla in material till ett reportage under delkursen "Reportage", 7,5 hp. Läs hennes reflektioner efteråt här.

Sima Hosseini

Mitt namn är Sima Hosseini och jag valde att ansöka om Expressmobilitetsstipendiet då jag ville utmana mig själv genom att resa till ett land som jag tidigare inte varit på.

Expressmobilitetsstipendiet gav mig möjligheten att åka till Island och belysa papperslösas levnadssituation. Stipendiet möjliggjorde min resa och gav även mig en inblick i Islands politik, sociala utmaningar och det viktigaste – en inblick i papperslösas situation på ön. Även om resan stundvis var utmanade genom att mina intervjupersoner blev deporterade och andra valde att avboka intervjun i sista minuten så har jag samlat på mig otroligt mycket kunskap. Jag fått en inblick i hur det är att skriva ett reportage i ett annat land, hålla intervjuer på engelska och sätta mig in i ett lands politiska system. 

Mitt val att åka till Island grundade sig i att jag länge varit nyfiken på hur papperslösa lyckas leva gömd på en ö och vilka möjligheter det fanns för dem att göra det. Jag var nyfiken på hur samhället bemötte dem och min förhoppning var att mitt reportage skulle väcka intresse och belysa papperslösas levnadssituation.

Jag valde att utgå från två personer som lever som papperslösa på Island, detta för att skildra deras vardag. Jag intervjuade även en präst som jag under min vistelse på Island fick information om bland annat genom mina intervjupersoner och även en jurist på Röda korset. Slutligen ville jag också få en inblick i hur samhället arbetade och vilket förhållningssätt de hade och för att få svar på det valde jag att intervjua en socialsekreterare som arbetar med migrationsfrågor på ön. 

Expressmobilitetsstipendiet gav mig möjligheten att lära känna nya människor och utvecklas. Jag fick även möjligheten att skriva om ett ämne som jag länge varit nyfiken på och knyta kontakter som jag i framtiden kan komma att behöva. 

Text: Sima Hosseini