Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Marie Cronqvist

Marie Cronqvist

Docent

Marie Cronqvist

Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

Författare

 • Marie Cronqvist

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Spionen var under kalla kriget en gäckande gestalt som i egenskap av sin synliga osynlighet blev en orienteringspunkt för vardagliga fantasier. Han – för denna det kalla krigets emblematiska figur var oftast en han – blev i flera avseenden just en samtidens mittpunkt i vilken en tudelad världsbild synliggjordes. Mannen i mitten handlar om Spionen i svensk kallakrigskultur mellan 1945 och 1965, om idyllens främsta hotbild i en tid präglad av två starka identitetsberättelser med totala eller heltäckande anspråk – folkhemmet och neutraliteten. Två starka trygghetsberättelser, som kretsar kring den folkhemska avvikarproblematiken respektive det kalla krigets förrädarproblematik, strålar alltså samman i Spionens gestalt. Genom att upprepade gånger sätta ord och ansikte på det samhälleliga onda erbjuder spionavslöjandet en möjlighet att tillrättalägga det goda ”vi”-et, att upprätthålla och säkerställa såväl det trygga folkhemmets fyra väggar som den nationella säkerheten och neutraliteten.Medan tidigare forskning om kalla kriget har fokuserat på dess strikt politiska dimensioner – för Sveriges del säkerhets- och neutralitetspolitik – vill jag med Mannen i mitten argumentera för en hermeneutisk förståelse av kallakrigsperioden och av dess vardagliga dramatiska berättande. I boken utforskas spionavslöjandets dramaturgi i vardagens meningsskapande från civilförsvarsupplysning och kriminaljournalistik till veckopress och populärfiktion. Det finns, menar bland andra Paul Ricoeur och Clifford Geertz, ett nära samband mellan berättelse och liv. Det är i och genom berättelser vi förstår vår omvärld. Resonemanget måste med nödvändighet omfatta även historikern och därför följer också bokens disposition dramats form. Här finns i olika kapitel fokus på scenanvisningarna om det neutrala folkhemmet, protagonisten ”Detektiven Allmänheten” och bilder av antagonisten som Hilding ”marinspionen” Andersson, Fritjof Enbom och Stig Wennerström. Här finns också beskrivet den mullrande intrigen, den färgrika dekoren med rekvisita och biroller och till sist också den spännande upplösningen i det långa 1950-talets svenska spiondrama.

Avdelning/ar

 • Historia

Publiceringsår

2004

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Carlsson Bokförlag

Ämne

 • History

Nyckelord

 • everyday life
 • social drama
 • drama
 • narrative
 • identity
 • neutrality
 • folkhem
 • the spy
 • espionage
 • the long 1950s
 • Cold War culture
 • Sweden
 • History
 • Historia

Status

Published

Projekt

 • Kalla krigets berättelser

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91 7203 587 0
 • ISRN: LUHFDA/HFHI-2204/1121-SE+375

Försvarsdatum

15 maj 2004

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Room 3, Dept of History, Magle Stora Kyrkogata 12A, 220 02 Lund

Opponent

 • Anette Warring (Ph D)