Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) fördelade på en kursdel och en avhandlingsdel.

Forskning

 

Utbildningen avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. 

Licentiatutbildningen omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Licentiatexamen omfattar en avhandlingsdel och en kursdel. 

Forskarutbildningen sker enligt en utbildningsplan som är fastställd av respektive fakultet. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året.

Ansvariga för forskarutbildningen vid institutionen är prefekten och den biträdande prefekten med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning. Du är mycket välkommen att ta kontakt med dem för samtal, om du är intresserad av vår forskarutbildning i våra olika ämnen, för skilda forskningsprojekt och idéer. 

Institutionen för kommunikation och medier har för närvarande forskarutbildning i tre ämnen:

  • Medie- och kommunikationsvetenskap (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
  • Mediehistoria (Humanistiska och teologiska fakulteterna)
  • Retorik (Humanistiska och teologiska fakulteterna)

Läs mer på institutionens hemsida

 

Journalistik | Institutionen för kommunikation och medier
Besök: Sandgatan 13A, Gamla Kirurgen
Post: Box 201, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 45 33
journalistik [at] kom [dot] lu [dot] se