Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmarknad

Utvecklingen inom journalistbranschen går fort. Det som för bara några år sedan var traditionella tidningsföretag är i dag mer att likna vid mediehus. Nyheter och reportage produceras numera för både print och digitala kanaler. De traditionella avsändarna av tv-journalistik möter numera konkurrens av tidningsredaktioner som producerar webb-tv. Fler och fler aktörer producerar också podcasts.

Newsroom
Foto: Andreas Mattsson

 

Informationsflödet i samhället ökar och kravet på snabbhet vid förmedlingen av nyheter och reportage blir allt starkare. I takt med denna utveckling uppstår ständigt nya medieformer. Gränserna mellan traditionell journalistik, information och underhållning blir allt viktigare att diskutera. Sammantaget innebär detta att allt hårdare krav ställs på såväl enskilda journalister som på journalistutbildningarna. 

Journalistyrket är populärt. Det innebär att det är hård konkurrens om såväl utbildningsplatser som jobb på arbetsmarknaden. Detta förstärks av att de traditionella medieföretagen under många år bantat sina redaktioner, främst av ekonomiska orsaker. Företagen går samman i koncerner och sampublicerar journalistiskt material. Utvecklingen innebär också att fler arbetsuppgifter läggs på den enskilde. Journalisten skriver, redigerar, fotograferar och gör ibland också videoinslag för webben eller samlar in ljud till en podcast.

Att sia om framtiden är svårt. De traditionella redaktionerna krymper, men branschen som helhet växer. Nya medieformer skapar nya yrken, nya produkter skapar nya krav på utbildningar och personliga meriter.

Två tydliga - och delvis motsägande - tendenser kan man i dag se på mediemarknaden:

  • Ökade krav på specialkunskaper bland journalisterna.
  • Ökade generella kunskaps- och färdighetskrav på journalisterna.

På Journalistutbildningen vid Lunds universitet svarar vi mot båda dessa krav. Förkunskapskravet på 90 högskolepoäng gör att våra studenter har andra ämnen och specialkunskaper med sig i bagaget. Journalistutbildningen ger därefter en såväl teoretisk som praktisk utbildning i journalistik.

Utbildningen är direkt yrkesförberedande. Vi har ett väl utvecklat samarbete med medieföretag i regionen och har goda vitsord från branschen vad det gäller anställningsbarhet. Trots en hård arbetsmarknad visar det sig att de allra flesta lämnar utbildningen för att gå direkt till en anställning – oftast ett vikariat. Uppföljande studier visar också att majoriteten av tidigare studenter är kvar i branschen flera år efter utbildningen.

Journalistik | Institutionen för kommunikation och medier
Besök: Gamla kirurgen, Sandgatan 3
Post: Box 201, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 45 33
journalistik [at] kom [dot] lu [dot] se