Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök till vår sommarkurs i journalistik

Journalistutbildningen erbjuder för andra året i rad en sommarkurs i journalistik.

Behovet av journalistik och kommunikation är särskilt tydligt i tider av kris och snabb förändring. Därför satsar Journalistutbildningen vid Lunds universitet på en sommarkurs som riktar sig till den som vill diskutera och testa på hur journalistiska verktyg och medieetik skapar trovärdigt och relevant innehåll på nätet.

Kursen, Journalistic tools and media ethics: Online opportunities and risks in times of crisis, vänder sig både till yrkesverksamma och studenter i Sverige och andra länder.

– Syftet är att deltagarna få förståelse för hur journalistiska verktyg kan användas för att producera trovärdigt och relevant innehåll samt diskutera frågor som rör medieetik och källkritik, säger Ola Isaksson, kursansvarig och universitetsadjunkt vid Journalistutbildningen.

Under den fem veckor långa kursen, 7,5 högskolepoäng, kommer kursdeltagarna att få ta del av i föreläsningar från Journalistutbildningens lärare samt andra inspirationsföreläsare från mediebranschen. Kursdeltagarna kommer också att arbeta med en egen praktisk uppgift där de genom journalistiska arbetsmetoder, ska ta fram ett redaktionellt material i form av bild och text.

– Genom att erbjuda kursen på engelska hoppas vi dessutom att få till en spännande gruppdynamik med deltagare med olika bakgrund och hemvist i olika länder. Vi hoppas på mycket interaktion mellan kursdeltagarna, säger Ola Isaksson.

Satsningen är ett led av den pågående strategiska utvecklingen av Journalistutbildningen vid Lunds universitet.

– Vi vet att det finns ett växande intresse för journalistik, källkritik och medieetik på många olika håll i samhället. Vi ser mycket fram emot att ge en kurs som kompletterar vårt kandidatprogram, säger Andreas Mattsson, programansvarig för Journalistutbildningen.

FAKTA/Sommarkurs i journalistik

Kursen Journalistic tools and media ethics – challenges and risk in times of crisis startar den i juni 2021, ansökan öppnar 19 februari.